స్నేహానికి అర్థం…ప్రతిభకు నిలువెత్తు సంతకం …మంచితనానికి అద్దం… మెస్మరైజిగ్ రైటర్ విసురజకు మేన్ రోబో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

మేన్ రోబో లో ముగ్ధమోహనం నవలతో సంచలనం సృష్టించి కవిత గజల్ కథానిక ./.తెలుగు హిందీ,ఇంగ్లీష్ …ప్రక్రియ ఏదైనా,భాష ఏదైనా తీయనైన  సాహితీ యాస అతని స్వంతం.
ఆగష్టు 1
స్నేహానికి అర్థం…ప్రతిభకు నిలువెత్తు సంతకం …మంచితనానికి అద్దం…మెస్మరైజిగ్ రైటర్ విసురజకు మేన్ రోబో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
విసురజ రచనలు ముగ్ధమోహనం,పంచరత్నావళి,మేలుకొలుపు ముచ్చట్లు…పాఠకులను అలరిస్తూనే వున్నాయి.
విసురజ రచనల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

http://kinige.com/author/VisurajaNO COMMENTS

LEAVE A REPLY