.ప్రతి రోజూ క్యారెట్ జ్యూస్ ని తీసుకుంటే కళ్ళజోడుతో అవసరమే ఉండదు…ఆకాంక్ష హెల్త్ టిప్

ఆకాంక్ష హెల్త్ టిప్
క్యారెట్ జ్యూస్ వలన ప్రయోజనాలు:-
*చర్మానికి:..
ఎండకు కమిలి, రంగు కోల్పోయిన చర్మానికి క్యారెట్‌ రసం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.రంగును పెంచటమేగాకుండా చర్మ ఆరోగ్యానికి క్యారెట్‌ రసం తోడ్పడుతుంది.
*శరీరంలోని మృతకణాలను తిరిగి యాక్టివేట్‌ చేయ డం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది.
*శరీరంలోని మృతకణాలు తిరిగి జీవం పోసుకోవాలంటే క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తప్పక సేవించాలి.
*కంటికి కూడా చాల మంచిది.ప్రతి రోజూ క్యారెట్ జ్యూస్ ని తీసుకుంటే కళ్ళజోడుతో అవసరమే ఉండదు. కంటికి సంబంధిచిన జబ్బులని ప్రాలదోలుతుంది.
*కాన్సర్ ను నిరోధించడంలోనూ క్యారెట్ ఉపయోగపడుతుందిట.
మీకు తెలిసిన హెల్త్ టిప్స్ ను పంపించవచ్చు.

manrobocreations@gmail.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY