వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ రజతోత్సవ సమావేశం

వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ రజతోత్సవ సమావేశం డిసెంబర్ 10.11 తేదీలలో ఆర్టీసీ కళాభవన్(బాగ్ లింగం పల్లి)లో జరుగుతుందని వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి కృష్ణకుమారి తెలియజేసారు.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY